INVESTERINGAR

Vi har fått stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden för våra investeringar:

Projektets namn: Aktör som driver på internationell tillväxt

Genomförandeperiod: 18.1 2018 – 31.12 2019

Projektets namn: Utveckling av produktionen

Genomförandeperiod: 17.12 2015 – 31.12 2016