EN FINLÄNDSK VERKSTAD

Juhani Haavisto Oy

Vår verksamhet är baserad på en förståelse för kundernas behov och på en kontinuerlig utveckling av våra tjänster. Vi är en tillförlitlig samarbetspartner som en del av våra kunders värdekedja. Juhani Haavisto Oy är en beställningsverkstad som startade sin verksamhet 1987. I enhet på Mussalo i Kotka sysselsätter verkstaden totalt ca 100 proffs.

VÅR VERKSAMHET ÄR BASERAD PÅ CERTIFIERADE KVALITETSSYSTEM.

Vårt företags kvalitetssystem har blivit certifierat av Inspecta Sertifiointi AB

VI UPPSKATTAR VARANDRA – VI LYCKAS I ARBETET – VI UTVECKLAS KRAFTIGT

Företagets värden styr vår verksamhet varje dag och vårt ledningssystem är baserat på principerna om att leda i enlighet med våra värden. Företagets kvalitetsmål fastställs av kunderna.

Vi är en tillförlitlig samarbetspartner som en del av våra kunders värdekedja.

PARTNERSKAP

Partnerskap är att bry sig om varandra, lova vara där en lång tid framöver och att ta i beaktande alla parter. Det är att vara flexibel och att kunna förstå andra – också kunden. Partnerskap ger en möjlighet att reagera snabbt när alla är medvetna om ett gemensamt mål.

ÖPPENHET

Vi har ett eget sätt att jobba och uppmuntra varandra. Det har gett oss en kultur där vi går rakt på sak: vi söker svar på frågorna och lösningar till problemen. Det gör att jobbet och livet känns äkta. Om vi lovar något så håller vi det.

GEMENSKAP

En arbetstagare är inte lika med det som denne får gjort på arbetsplatsen. Vi ser våra arbetstagare som familjemedlemmar, som vi kan tala om allt utom jobbet. Det är att uppskatta varandra på rätt sätt, då kommer de goda resultaten i jobbet som av sig själv.

UTVECKLING

Idag är vi bra, imorgon även bättre. För att uppnå detta behöver vi en stark vision och en vilja att göra saker annorlunda. Inte mera, utan smartare. Vi gör det så att vi kan lyckas och växer tillsammans.