SUMMAN AV SINA DELAR

SVARVNING

Vi använder elva CNC-svarvar av olika storlek och med olika egenskaper. Användbarheten och effektiviteten har ökats med hjälp av stånginmatningsutrustning och robotar. Vår svarvningsproduktion består av allt från svarvning av små hylsor till tillverkning av stora pumpaxlar. Rotationsdiametern för vår största flerfunktionssvarv är 915 mm och den har en längd på 4000 mm.

MASKINBEARBETNINGSCENTER

Vi har nio maskinbearbetningscenter inom vår produktion. För seriebearbetningen har vi bildat en effektiv cell av mindre maskiner där en verkstadsmekaniker kan använda flera olika maskiner. Den fräs som har störst arbetsområde (X=8200, Y=2000 och Z=1500) är en Zayer med vridbart skärhuvud (med 0,001 grads gradering) och rotationsbord.

PLÅTARBETE OCH SVETSNING

Vi använder de allmänna maskiner för plåtarbete som passar för vår produktion. Vi har satsat på mekanisering av svetsningen med hjälp av en portaltransportör, svetstraktorer och olika apparater för styckehantering, t.ex. rotationsbord och -rullar. Vi använder svetsmaskiner som representerar den allra senaste tekniken. Måtten för svetskranen för pulverbågssvetsning och manipulatorerna är D5000 och L5000. Vi svetsar många olika slags material, till exempel kolstål, syrafast stål, duplexstål, SMO och titan. Internationella svetsingenjören IWE ansvarar för koordinering av svetsningen.

AVTALSTILLVERKNING, MONTERING OCH LAGRING

Vi lagrar våra samarbetspartners produkter som halvfabrikat eller färdiga produkter. Snabba leveranser för reservdelsbehov till volymproduktionspris. Lagernivåerna och de produkter som ska lagras fastställs i samarbete med våra kunder. Vi utför även omfattande förhandshelheter och monteringar för våra kunders ställdon.