Kotimainen konepaja

Juhani Haavisto Oy


Toimintamme perustuu asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja palveluidemme jatkuvaan kehittämiseen. Olemme luotettava kumppani osana asiakkaamme arvoketjua. 
Juhani Haavisto Oy on vuonna 1987 toimintansa aloittanut tilauskonepaja. Kotkan Mussalossa sijaitsevassa konepajassa työllistämme lähes 100 ammattilaista.

YRITYKSEMME TOIMII SERTIFIOITUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN MUKAAN.

Yrityksemme laatujärjestelmät on sertifioitu Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta

Arvostamme toisiamme – Onnistumme työssämme – Kehitymme voimakkaasti

Yrityksen arvot ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme ja johtamisjärjestelmämme perustuu arvojohtamisen periaatteisiin. Yrityksemme laatutavoitteet määrittää asiakas.

Olemme luotettava kumppani osana asiakkaamme arvoketjua.

Kumppanuus

Kumppanuus on ihmisistä välittämistä. Se on pitkäaikaista sitoutumista, kaikkien osapuolten huomioon ottamista. Se on joustavuutta ja kykyä ymmärtää muita – myös asiakasta. Se antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti, kun kaikki tietävät, mitä ollaan tekemässä.

Avoimuus

Täällä on oma tapa tehdä asioita ja kannustaa kavereita. Se synnyttää toimintakulttuurin, jossa asioista puhutaan suoraan: kysymyksiin löydetään vastauksia ja ongelmiin ratkaisuja. Se pitää homman aitona. Jos jotain luvataan, se myös pidetään.

Yhteisöllisyys

Työntekijä ei ole vain sitä, mitä hän saa aikaiseksi. Suhtaudumme tekijöihin perheenjäseninä, joiden kanssa voidaan puhua työasioiden sijaan kaikesta muusta. Se on arvostusta, jonka avulla työn tulokset tulevat kuin itsestään.

Kehittyminen

Tänään hyvin – huomenna paremmin. Sen saavuttamiseksi on oltava vahva visio ja kyky tehdä asioita toisin. Ei enemmän, vaan viisaammin. Siksi, että voisimme onnistua ja kasvaa yhdessä.